Telefonická komunikácia

Komunikácia cez telefón je dnes každodennou súčasťou nášho života. Je dôležitým faktorom pri budovaní i udržiavaní vzťahov so zákazníkmi. Pokúsme sa zamyslieť nad niekoľkými otázkami:

  • Ako komunikujú naši ľudia so zákazníkom?
  • Vedia správne predstaviť seba, svoju spoločnosť a vyvolať pozitívnu atmosféru?
  • Nie sú k nespokojnému zákazníkovi neochotní, či dokonca agresívni?
  • Vedia cez telefón vyriešiť zákazníkov problém tak, aby bol zákazník spokojný?

Netreba zabúdať, že aj pri tomto druhu komunikácie si vieme zákazníka získať, ale ho aj stratiť. Pokiaľ pociťujete potrebu zlepšenia svojich ľudí v tejto oblasti, pripravíme vám tréningový program, ktorý vám pomôže zvýšiť úroveň komunikácie so zákazníkmi.