Leadership

Pokúste sa zamyslieť nad situáciou vo vašej spoločnosti a odpovedať si na niekoľko otázok:

  • Aká je u vás firemná kultúra?
  • Nakoľko sú spokojní zamestnanci?
  • Ako sa vám darí plniť ciele na tento rok?
  • Ako motivujete vašich zamestnancov?
  • Aká je fluktuácia?
  • Ako pripravujete vašich ľudí na svoju prácu pri nástupe do zamestnania?
  • Ako funguje komunikácia madzi nadriadenými a podriadenými?

Pokiaľ nie ste v niektorej oblasti spokojní, pripravíme vám na mieru program, ako túto oblasť zlepšiť.