Key account management

Pokúsme sa odpovedať si na niekoľko otázok:

  • Kto je to vlastne "kľúčový zákazník"?
  • Máme tento typ zákazníkov vo firme zadefinovaný?
  • Pokiaľ áno, vedia o tom všetci zamestnanci, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu?
  • Máme vo firme manažéra, ktorý sa o týchto zákazníkov stará?
  • Existuje na tento typ zákazníkov špeciálny režim, aby sme si ich udržali?

Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok nájdeme v tomto programe, ktorý dokážeme prispôsobiť presne na vaše podmienky.