Efektívne vyjednávanie

Pokúste sa spomenúť si na niektoré nie príliš vydarené vyjednávanie o podmienkach obchodu s obchodným partnerom a zamyslieť sa, ako to všetko prebiehalo:

  • Aký postoj sme k sebe od začiatku zaujali?
  • Nakoľko boli naše záujmy spoločné a nakoľko protichodné?
  • Aké informácie som mal o obchodnom partnerovi pred stretnutím?
  • Prečo sa partner za každú cenu snažil vyjednať podmienky výhodné len pre neho?

Pokiaľ vidíte možnosti zlepšenia vo vyjednávaní, pomôžeme vám, aby ste boli nielen zúčastnenou stranou, ale aby ste ho priamo riadili a dosiahli konsenzus.